Dekkcontainer

Containeren fås i flere størrelser og med hyller fra gulv til tak hvis ønskelig. Hyllene er spesiallaget for formålet og er i stål.

HMS-container

På enkelte større byggeplasser er det påkrevd med en slik container. Denne containeren skiller seg vesentlig ut i farge og dekor i forhold til vanlige containere. Vi tilbyr fullt utstyr HMS-container med medisinsk utstyr etter spesifikasjoner.

Hyllecontainer

Dette gir igjen større effektivitet og mindre svinn, noe alle anleggsplasser ønsker og strever etter. Containere med hyller fra gulv til tak, gjerne på begge sider tilpasses etter behov og krav.

Miljøcontainer

Containeren er sikret med oppsamligskar som er et krav, og forhindrer potensiell forurensing til grunn, som kan oppstå. Kan også leveres isolert

ISO-/lagercontainer

Tomme containere er ideelle hvis du trenger ekstra lagringsplass for bedriften eller sikker lagring av utstyr på f.eks byggeplass eller utendørslager. Disse containerne er også basis for permanent eller midlertidig ombygging tilpasset dine spesialløsninger eller behov. Kan også leveres med isolasjon i vegger og tak og dører

ISO/CSC/-transportcontainer

Transportcontainer (ISO/CSC container) blir brukt til transport av varer fra for eksempel Kina eller andre land. Disse containerne er bergegnet på løft og heis og har forsterket gulv og rammeverk for å tåle vekten av gods. Leveres hovedsaklig i 10, 20 og 40 fots størrelse. Nettopp på grunn av forsterket gulv og muligheten for å […]

Sidedørscontainer

Tomme containere er ideelle hvis du trenger ekstra lagringsplass for bedriften eller sikker lagring av utstyr på f.eks byggeplass eller utendørslager. Disse containerne er også basis for permanent eller midlertidig ombygging tilpasset dine spesialløsninger eller behov. Kan også leveres med isolasjon i vegger og tak og dører

Verkstedcontainer

Vi tilbyr innredede verkstedscontainere etter spesifiserte behov og krav. Størrelse på skap, hyller og benker tilpasses behov og containerens størrelse.

Tilbehør

Utstyret er enkelt å ettermontere hvis du allerede har en tom ISO- eller lagercontainer. Behovet endres kanskje etterhvert. Containere og utstyr transporteres med bil eller båt tilpasset hver enkelt sitt behov. Kranbil, sidelaster, skapbil eller båt. Vi har levert utstyr i Baltikum, Skandinavia, og hele Norge men selvsagt mest i vårt hjemmemarked her i Rogaland. […]