Finansiering

XL Container kan tilby leasingfinansiering av containere og moduler gjennom Brage Finans AS

Leasing muliggjør regelmessig utskiftning og fornyelse av maskiner og utstyr uten kapitalkrevende utlegg.

Leasing gir enklere budsjettering, føres som driftskostnader og belaster følgelig ikke investeringsbudsjettet. Leasingperioden kan være fra 36 til 84 mnd og er såkalt full payout leasing der leietager overtar utstyret etter endt leasingperiode.


Brage Finans er norsk finansieringsselskap med gode og konkurransedyktige betingelser.

Brage Finans logo